For mange av oss er det nok mye arbeid som skal forberedes før neste års oppdatering av kommunenes Alkoholpolitiske retningslinjer, samt fornying av 4 årsperiodene. Dette vil være hovedfokus under foreningens konferanse som har tentativ dato 16. -17. 2024 på Lillestrøm.

Her finner dere styrets høringsinnspill som er sendt til Helsedirektoratet den 7.august:  Høringsinnspill saksnummer 23-18119.docx