Astrid Elisabeth Jørgensborg - styreleder

Astrid Elisabeth brenner for å skape trygge gode rammer for alkoholbruk, forebygging av alkoholens skadevirkninger samtidig som en jobber frem forutsigbarhet for bransjen og like driftsvilkår. 

Stilling og arbeidsgiver: Leder veiledningstorg hos Eigersund kommune

E-post: astrid.elisabeth.joergensborg@eigersund.kommune.no

Telefon: 455 01 180

Terje Gjertsen - styremedlem

 

Stilling og arbeidsgiver: Leder kontor for skjenkesaker, Bergen kommune

E-post: terje.gjertsen@bergen.kommune.no 

Telefon: 970 32 853

Øyvind Jan Skjelten - styremedlem

Som representant for bevillingsmyndigheten ønsker jeg å bidra til at kommunens innbyggere kan benytte seg av et trygt uteliv, gjennom god dialog, god veiledning og god saksbehandling til utelivsbransjen.

Stilling og arbeidsgiver: Rådgiver, Innbyggertorg, avd. nærmiljø og service hos Ålesund kommune

E-post: oyvind.jan.skjelten@alesund.kommune.no 

Telefon: 902 62 331 

Inger Reidun Mikalsen - styremedlem

Inger Reidun brenner for veiledning som metode for å sørge for forsvarlig håndtering av et lovlig rusmiddel. Er særskilt opptatt av mindreårige og unges rusbruk.

Stilling og arbeidsgiver: Juridisk rådgiver hos Bærum kommune

E-post: inger.r.mikalsen@baerum.kommune.no

Telefon: 458 79 030

Silje Reppen - styremedlem

 

Stilling og arbeidsgiver: Juridisk rådgiver i enhet for helse og mestring, Harstad kommune

E-post: silje.reppen@harstad.kommune.no

Telefon: 916 53 692

 

Mats Andre Heivand - styremedlem

 

Stilling og arbeidsgiver: Fagleder/jurist hos bevillingsmyndigheten i Skien kommune

E-post: Mats.Andre.Heivand@skien.kommune.no 

Telefon: 900 77 504

 

Kristina Therese Klæboe - styremedlem

 

Stilling og arbeidsgiver: Teamleder hos næringsetaten i Oslo kommune

E-post: kristina.klaboe@nae.oslo.kommune.no

Telefon: 911 41 131

   

Hanne Gabrielsen Aas - varamedlem

Hanne brenner for god forvaltningsetikk, gode forhold for drivere og trygge utesteder og alkoholtilgang for befolkningen.

Stilling og arbeidsgiver: Saksbehandler bevilling i Kristiansand kommune

E-post: hanne.gabrielsen.aas@kristiansand.kommune.no 

Telefon: 467 87 880

 

Styremedlemmer 2022-2024

 • Tidligere styremedlemmer

  Dick Ekeroth

  Rolle i styret: Styreleder

  Brenner mest for: “Bidra til et trygt og trivelig uteliv gjennom god saksbehandling, dialog og samhandling mellom utelivsbransje, politi og kommune”

  Stilling og arbeidsgiver: Spesialkonsulent hos Fredrikstad kommune

  Gro Gaarder

  Rolle i styret: Varamedlem

  Brenner mest for: Et godt uteliv som etterlever alkohollovens bestemmelser og at kommunen bidrar med god informasjon og korrekt saksbehandling. 

  Stilling og arbeidsgiver: Jurist hos Oslo kommune

  Varamedlem 2022

  Signe Louise Berthelsen

  Rolle i styret: Styremedlem

  Brenner mest for: Arbeidet med alkohol og bevillinger handler like mye om erfaring med feltet – loven gir ikke alltid svar på hvordan man skal løse ting i praksis.

  Stilling og arbeidsgiver: Advokat hos Hamar kommune

  Nina-Helen Brændeland

  Rolle i styret: Nestleder

  Brenner mest for: Samarbeid mellom uteplasser, kommunen og politiet. Sammen skaper vi et godt, trygt og trivelig uteliv.

  Stilling og arbeidsgiver: Næringsrådgiver hos Tromsø kommune