• Hvorfor er medlemskapet personlig og ikke knyttet til arbeidsgiver/kommunen?

    Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for kommunalt ansatte og ikke deres arbeidsgivere. Dette gir foreningen mulighet til å være et frittstående høringsforum. 

    Medlemsskap i foreningen er derfor personlig, men vi vet at de fleste medlemmer får medlemsavgiften refundert av arbeidsgiver da det gir en faglig tyngde å ha et nettverk som dette å konferere med. 

  • Pris og betingelser

    Medlemsskap i kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum koster 500,- kroner pr. medlem. Medlemsskapet er personlig og på denne måten er foreningen juridisk uavhengig. 

    Medlemsskapet betales etter tilsendt faktura. En må være betalende medlem for å beholde sin brukertilgang i forenignens forum.