Dick Ekeroth

Rolle i styret: Styreleder

Brenner mest for: “Bidra til et trygt og trivelig uteliv gjennom god saksbehandling, dialog og samhandling mellom utelivsbransje, politi og kommune”

Stilling og arbeidsgiver: Spesialkonsulent hos Fredrikstad kommune

Kontaktinformasjon: diceke@fredrikstad.kommune.no eller tlf. 916 98 585

 

Nina-Helen Brændeland

Rolle i styret: Nestleder

Brenner mest for: Samarbeid mellom uteplasser, kommunen og politiet. Sammen skaper vi et godt, trygt og trivelig uteliv.

Stilling og arbeidsgiver: Næringsrådgiver hos Tromsø kommune

Kontaktinformasjon: nina.helen.brendeland@tromso.kommune.no eller tlf. 469 49 762

Øyvind Jan Skjelten

Rolle i styret: Styremedlem med ansvar for økonomi og medlemsregister

Brenner mest for: “Som representant for bevillingsmyndigheten ønsker jeg å bidra til at kommunens innbyggere kan benytte seg av et trygt uteliv, gjennom god dialog, god veiledning og god saksbehandling til utelivsbransjen”

Stilling og arbeidsgiver: Rådgiver, Innbyggertorg, avd. nærmiljø og service hos Ålesund kommune

Kontaktinformasjon: oyvind.jan.skjelten@alesund.kommune.no eller tlf. 902 62 331 

 

Inger Reidun Mikalsen

Rolle i styret: Styremedlem

Brenner mest for: Veiledning som metode for å sørge for forsvarlig håndtering av et lovlig rusmiddel. Er særskilt opptatt av mindreårige og unges rusbruk.

Stilling og arbeidsgiver: Juridisk rådgiver hos Bærum kommune

Kontaktinformasjon: inger.r.mikalsen@baerum.kommune.no eller tlf. 458 79 030

Signe Louise Berthelsen

Rolle i styret: Styremedlem

Brenner mest for: Arbeidet med alkohol og bevillinger handler like mye om erfaring med feltet – loven gir ikke alltid svar på hvordan man skal løse ting i praksis.

Stilling og arbeidsgiver: Advokat hos Hamar kommune

Kontaktinformasjon: signe.louise.berthelsen@hamar.kommune.no eller tlf. 970 05 414

Astrid Elisabeth Jørgensborg

Rolle i styret: Styremedlem

Brenner mest for: Forutsigbarhet for bransjen og trygge, gode rammer for forsvarlig alkoholbruk for befolkningen. 

Stilling og arbeidsgiver: Leder veiledningstorg hos Eigersund kommune

Kontaktinformasjon: astrid.elisabeth.joergensborg@eigersund.kommune.no eller tlf. 455 01 180 

Front KAS 250 piksler.jpg

Terje Gjertsen

Rolle i styret: Styremedlem

Brenner mest for: 

Stilling og arbeidsgiver: Leder kontor for skjenkesaker, Bergen kommune

Kontaktinformasjon: terje.gjertsen@bergen.kommune.no eller tlf.: 970 32 853   

Gro Gaarder

Rolle i styret: Varamedlem

Brenner mest for: Et godt uteliv som etterlever alkohollovens bestemmelser og at kommunen bidrar med god informasjon og korrekt saksbehandling. 

Stilling og arbeidsgiver: Jurist hos Oslo kommune

Kontaktinformasjon: gro.gaarder@nae.oslo.kommune.no eller tlf. 471 54 716

 

Varamedlem 2022