Etter den formelle delen, valg av ordstyrer og protokollfører, behandlet årsmøtet innstillingen om nytt navn og log til foreningen. Årsmøtet støttet enstemmig innstillingen og det nye navnet er fra nå av:

  • Foreningen KAS (Kommunalt Alkoholfaglig Saksbehandlerforum).
  • Ny logo  til venstre

Det kom ikke inn noen forslag til saker til møtet men det kom to spørsmål i chatten som vi vil besvare på nettsiden vår.  

 

For at foreningen skal videreutvikles, og fortsatt være det faglige nettverket vi alle har behov for, er vi avhengig av at medlemmene bidrar med og deler kompetanse og erfaring i våre fora. Vi setter stor pris på ditt engasjement og håper at du bidrar med innspill og forslag til styret. Ta gjerne kontakt med oss i styret på post@fkaas.no eller mobil.