For de fleste er barn og unges trygghet viktig når det gjelder alkoholpolitiske arbeidet men en god alkoholpolitikk handler også om en ansvarlig alkoholhåndtering med forutsigbare rammer og en god dialog mellom politi, kommune og næring/bransjen.

Nytt fra Helsedirektoratet:

Helsedirektoratet har nå sendt ut invitasjon til fagdager om alkoholloven 21.-22 november. Dette blir den første fysiske samlingen som Helsedirektoratet inviterer til siden før Covid-pandemien.

Fagdagene avholdes 21.-22.november 2023 på Lily Country Club på Kløfta i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Det vil være shuttlebuss/organisert transport t/r flyplassen – hotellet.

Meld deg på og husk å sende inn forslag til temaer og saker til programmet innen 15.5.2023 her.

Invitasjonen ligger også tilgjengelig på FKAS.no


Nytt fra KORUS:
Ansvarlig vertskap e-læring har nå fått en ny og flott design. Kurset inneholder nå også to nye moduler, et om trygg på festival og em om narkotika. Sjekk ut kurset, som har blitt veldig bra!


Vi vet at det er behov og ønske om mer kompetanse og kurstilbud til ansatte i utelivet. Flere kommuner, bl.a. Fredrikstad og Sarpsborg, har som vilkår at alle som skal skjenke alkohol i sin kommune må ha gjennomført Ansvarlig vertskapskurset e-læring. Hvis din kommune ikke har dette som et vilkår i bevillingene er det kanskje en mulighet å få det inn i forbindelse med ny alkoholpolitisk handlingsplan og retningslinjer neste år?

Nytt fra KAS:
KAS vil fortsette arbeidet med å få på plass et nasjonalt saksbehandlersystem. Vårt alkoholfaglige seminar skulle egentlig planlegges for våren 2024, men siden fagdagene til Helsedirektoratet kommer i november utsettes KAS seminaret til etter sommeren 2024. Vi kommer med mere info om det etter hvert.

For at foreningen skal videreutvikles, og fortsatt være det faglige nettverket vi alle har behov for, er vi avhengig av at medlemmene bidrar med og deler kompetanse og erfaring i våre fora. Vi setter stor pris på ditt engasjement og håper at du bidrar med innspill og forslag til styret. Ta gjerne kontakt med oss i styret på post@fkaas.no eller mobil.

FKAAS møteplan og satsingsområder:

  • Styremøte 9. mai
  • Styremøte 13. juni
  • Foreningen vil fortsette arbeidet med å jobbe for å på plass et nasjonalt saksbehandlingssystem
  • Kurstilbud 2022-2023
  • Alkoholfaglig konferanse 2024

Takk for at du er medlem!

På vegne av styret

Mvh Dick Ekeroth
Styreleder FKAAS