Styret har månedlige møter og tar opp innspilte saker i disse. Ellers har vi digitale treffpunkt og benytter også foreningens forum for å få avklaringer eller bistå med dette til våre medlemmer.