Jobber du med kommunal forvaltning av alkohol-, tobakk- og/eller serveringsloven? Da er vi foreningen for deg. Vi ivaretar interessene til kommunalt ansatte som arbeider med alkohol- og serveringsloven og består av medlemmer som jobber i kommuner over hele landet. Gjennom medlemskap hos oss vil du skape deg nettverk og få nyttig hjelp i vårt forum. Når du har meldt deg inn vil du få tilgang til foreningens online forum hvor fagområdet diskuteres og flere ressurser er tilgjenglige. Medlemsskap tegnes gjennom utfylling av skjema nederst i saken.

  • Hvorfor er medlemskapet personlig og ikke knyttet til arbeidsgiver/kommunen?

    Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for kommunalt ansatte og ikke deres arbeidsgivere. Dette gir foreningen mulighet til å være et frittstående høringsforum. 

    Medlemsskap i foreningen er derfor personlig, men vi vet at de fleste medlemmer får medlemsavgiften refundert av arbeidsgiver da det gir en faglig tyngde å ha et nettverk som dette å konferere med. 

  • Pris og betingelser

    Medlemsskap i kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum koster 500,- kroner pr. medlem. Medlemsskapet er personlig og på denne måten er foreningen juridisk uavhengig. 

    Medlemsskapet betales etter tilsendt faktura. En må være betalende medlem for å beholde sin brukertilgang i forenignens forum.