Sagt av deltakere på tidligere kurs:

"Likte at det var rettet mot hvordan gjøre det/saksbehandle, lovverket overført til reell utførelse i saksbehandlingen. Gode forklaringer og gode eksempler."

"Nyttig informasjon, fint med gruppeoppgavene, fint at det var rom for spørsmål og drøfting."

"Superbra at temaet kommer opp med ordentlig tid til kursing innenfor et område der mange er alene om oppgaven og trenger en skjenkevenn."